Uživatelský Dotazník / User Questionnaire

Věnujte prosím pár minut vyplnění uživatelského dotazníku k zdravotnickému prostředku Lubrikační gel na vodné bázi bez příchutě / s příchutí. Předem moc děkujeme za jakoukoli zpětnou vazbu.

CZ version

Please take a few minutes to complete the user questionnaire for the medical device Water-based personal lubricant gel no flavour / flavoured. Thank you very much in advance for any feedback.

EN version